Choď na obsah Choď na menu

Verejná zbierka 2022

Názov:                        BWHORSE
Registrové číslo:        OU-DS-OVVS-2022/14280-005

Číslo právoplatného rozhodnutia: 201-2022-014280
Platnosť:                    25.6.2022
Občianske združenie Black white horse,o.z. zrealizovalo verejnú zbierku, ktorú bolo možné podporiť:

1. na účet: zaslaním príspevkov na osobitný účet zbierky Sk72 8500 0000 0040 3067 8259 vedenom v Československej obchodnej banke.
2. do prenosných pokladničiek: priamym peňažným príspevkom do prenosných pokladničiek počas pretekov uskutočnených v centre OZ dňa:  25. 6 2022.

Hrubý výnos z verejnej zbierky registrovanej okresným úradom v Dunajskej Strede pod číslom OU-DS--OVVS-2022/14280-005

Bezhotovostné vklady: 0 €
Vklady do prenosných pokladničiek: 248 €

Čistý výnos z verejnej zbierky 

Je po odrátaní bankových poplatkov : 243,55€

 

Predbežná správa Predbežná správa verejná zbierka 2022

Záverečná správa :  Záverečná správa zbierka 2022.PDF

 

 

Posledné fotografie

Štatistiky

Online: 3
Celkom: 101700
Mesiac: 4160
Deň: 115

Archív

Kalendár
máj / 2024

RSS