Choď na obsah Choď na menu
article preview

O Nás

Ranč Black white horse vznikol v spolupráci s občianskym združením Black white horse,o.z. v roku 2015 na pomoc deťom a dospelým s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím. Taktiež pracujeme s talentovanými deťmi a mládežou vrámci podpory a nadania. Našou prioritnou myšlienkou je, aby deti s postihnutím mohli mať terapie bez ohľadu na finančnú situáciu ich rodiny. S prihliadaním na potreby hendikepovaných detí a občanov sa snažíme skvalitniť ich život a odstraňovať bariéry. Pretože ľudia so zdravotným postihnutím, si zaslúžia kvalitný život ako všetci ostatní. 

V našom centre pôsobí odborný personál zložený z trénerov, pedagógov a špeciálnych pedagógov, fyzioterapeutov, masérov, sociálnych pracovníkov, sociálnych terapeutov, záchranárov a lekárov. 
Naše centrum spolupracuje s organizáciami, Červený kríž, vzdelávacie stredisko Svitání z.s., Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy, Inernational felinotherapy asociation, felinoterapia- NCHK, spojená škola Ivanka pri Dunaji ,
Počas nášho pôsobenia sme vytvorili priestory na animoterapie ako hipoterapiu, canisterapiu, felinoterapiu, priestory na sociálnu terapiu, cvičebno-rehabilitačnú činnosť a regeneračnú miestnosť. Zároveň sa venujeme humanitárnej pomoci rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím a deťom zo sociálne slabších rodín. Vďaka týmto činnostiam, sa im zlepšila kvalita života a zdravotný stav či už po fyzickej, mentálnej alebo psychickej stránke. Denne sa venujeme talentovaným deťom a mládeži výukou westernového a voltižného jazdenia. Každoročne organizuje klubové preteky a denné letné tábory pre všetky deti bez rozdielu, kde sa deti spoločne učia tolerancii, vzájomnému rešpektu, vzájomnej pomoci a spolužitiu. 

V roku 2023 sa naše pôsobenie rozrástlo o spoluprácu so vzdelávacím strediskom Svítání z.s., vďaka čomu sme našu činnosť rozšírili  o odborné vzdelávanie v rámci hipoterapie. Momentálne rokujeme s ďalšími vzdelávacími organizáciami a našu činnosť v najbližšej dobe rozšírime o vzdelávanie vo felinoterapii a canisterapii. 
Našim cieľom je nielen pomáhať, ale aj osvetovou a vzdelávacou činnosťou napomôcť k zlepšeniu kvality poskytovania terapií a rehabilitácií.  
Naše pôsobenie sa stále rozširuje o ďalšie formy pomoci pre občanov a ľudí so zdravotným znevýhodním, a tak sa  momentálne v našom centre spúšťa program dobrovoľného záchranárskeho teamu, zloženého zo záchranárov na rýchle poskytnutie prvej predlekárskej pomoci do príchodu RZP v prípade náhleho ohrozenia života a zdravia.

 

Posledné fotografie

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 98006
Mesiac: 3618
Deň: 100

Archív

Kalendár
máj / 2024

RSS