Choď na obsah Choď na menu

Animoterapia

Animoterapia vo všeobecnosti 

Zvieratá vo všeobecnosti majú veľmi veľkú schopnosť vyvolať u človeka silné emócie. Zvieratá môžu napomáhať psychickej stimulácii, rozvoju sociálnej komunikácie, môžu navodiť pocit bezpečia a istoty. V prítomnosti zvieraťa sa dokážu naučiť vyjadrovať svoje pocity, emócie,radosť,smiech,odvahu. Zvieratá pomáhajú prežiť pocity emocionálneho uspokojenia a naplnenia ako u ľudí zdravých tak aj u ľudí so zdravotným postihnutím. Zviera motivuje napríklad nácvik k rozprávaniu,rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvíja fantáziu,môže zlepšiť koordináciu pohybu, poskytuje vďačnú tému na rozhovor.Pretože zvieratá majú vyššiu telesnú teplotu dokážu klientovi pomôcť pri uvoľnení svalstva a uvoľnenie spazmy .Priateľské zviera prináša pocit pohody, uvoľnenia a istoty. 

Druhy anipoterapii 

Canisterapia  je terapia pri ktorej sa využíva pôsobenie psa 

Pes pri terapii dokáže pomáhať dospelým aj deťom či už pri psychických problémov, ale aj pri zdravotných ťažkostiach. Teplo tela psa dokáže prehriať svaly, čím dochádza k uvoľneniu svalov, zníženiu bolesti, zlepšenie rozsahu pohybu a celkovému uvoľneniu fyzickému i psychickému. Pri psychických ťažkostiach dokážeme pomocou psa motivovať klienta k aktivite, pomáha klientom s uvoľnením spazmy, hyperaktivite, dýchaním a mnohými ďalšími diagnózami

Felinoterapia  je terapia pri ktorej sa využíva pôsobenie mačky

Prítomnosť mačky navodzuje príjemné atmosféru, upokojenie a pozitívne emócie pri terapii hlavne v oblasti liečby psychických problémov. Táto terapia sa využíva prevažne dôchodcom a deťom so psychickými problémami 

Hipoterapia    je terapia pri ktorej sa využíva pôsobenie koňa 

Hipoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie.Hipoterapia sa rozdeľuje na hiporehabilitáciu a pedagogicko-psychologické jazdenie. Pri hipoterapii nastáva zlepšenie pohybových schopností, uvoľnenie spazmov a svalového tonusu,zlepšenie koordinácie, rozvoj reči, jemnej a hrubej motoriky, posilnenie ochabnutého svalstva, pomocou koňa motivácia klienta k aktivite, odstraňovanie hyperaktivity zlepšenie sústredenia a liečebné pôsobenie v iných oblastiach.   

Delfinoterapia  je terapia pri ktorej sa využíva pôsobenie delfína

Delfín patrí k najinteligentnejším a najtalentovanejším živočíchom Dorozumieva sa špecifickými zvukmi, ma liečebné schopnosti a pozitívny vzťah k ľudom. Delfíny vysielajú elektromagnetické vlny, ktorými sa ovplyvňuje činnosť mozgu, dokážu vyhľadať zdravotný problém a odstraňovať napätie, lieči fóbie, podporuje pohybové schopnosti, zlepšuje rovnováhu a rozvíja rečové centrum.

toto sú najbežnejšie terapie v bežnej praxi okrem týchto zvierat sa ale využívajú aj iné zvieratá ako sú drobné cicavce / zajac, morča, činčily, ďalej sú to hospodárske zvieratá kde sa hlavne využívajú ovce a kozy.

 

 

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 65422
Mesiac: 2202
Deň: 65

Archív

Kalendár
máj / 2023

RSS